Postman Post Metodu

Bu yazıda sizlere Postman’de Post komutunun nasıl kullanılabileceğinden ve örneklerinden bahsedeceğim. Önceki yazılarımızda Post metodundan bahsetmiştik. Yazımıza başlarken Post metodunun ne olduğunu tekrar hatırlayalım.

Post metodu, sunucuda var olmayan, istek mesajının içerisindeki verileri sunucuda oluşturmak için kullanılan bir HTTP metodudur.  Post metodunun kullanımı GET metoduna benzerdir. Göndereceğimiz isteğin Post metodu olmasını istiyorsak Postman’de istek oluşturduğumuzda istek tipimizi “POST” olarak güncellememiz gerekir.

Bir önceki yazımızda Postman arayüzünden ve isteklerin nasıl oluşturulabileceğinden bahsetmiştik. Bu yazımızda bu bilgileri kullanarak Post metodunu kullanmaya başlayalım. İlk olarak önceki yazımızda kullanmış olduğumuz otel rezervasyonu örneğini içeren restful-booker sitesi üzerinde post metodunu deneyelim. Bu sayfadaki dokümantasyona buradaki linkten erişebilirsiniz.

Dökümantasyonu incelediğimizde token oluşturmak için POST metodunun kullanıldığını görebiliriz.

Yukarıdaki görselde de gördüğümüz gibi token oluşturabilmek için “Headers” ve “Body” alanlarına değerler göndermemiz gerekiyor. Bu değerlere varsayılan değerleri göndererek token alalım. Bu işlemi Postman’de aşağıdaki gibi yapabiliriz:

Yukarıda da görüldüğü gibi ileride ihtiyacımız olacak token’i almış olduk. Burada dikkat edilmesi gereken nokta her bu isteği gönderdiğimizde token değişecektir. Bu durum token’nin kullandığı diğer yerlerde sorun yaratabilir. Statik olarak kullandığımız bu token başka yerlerde kullanılıyorsa güncellenmesi gerekir. İlerleyen yazılarımızda bu gibi değerler nasıl dinamik hale getirilebileceğinden bahsedeceğiz.

Bu sayfada yer alan dökümanda “Booking – CreateBooking” alanına gidelim. Burada yeni bir rezervasyon oluşturabiliriz.

Yukarıdaki görsele baktığımızda “Headers” ve “Body” alanlarında göndermemiz gereken değerleri görüyoruz. Bu değerleri kullanarak bir rezervasyon oluşturalım. Bu işlem Postman’de aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

İlk olarak “Body” alanına yazılması gereken verileri istediğimiz şekilde düzenleyerek ekledik. Ardından “Headers” alanını düzenleyeceğiz ve isteğimizi göndereceğiz.

İsteği gönderdiğimizde yukarıda da görüldüğü gibi rezervasyonumuz oluştu. Rezervasyon id’sini kullanarak GET metodu ile bu rezervasyonu çekelim.

Görsele baktığımızda oluşturduğumuz rezervasyonu GET metodunu kullanarak çekebildiğimizi görürüz.

Daha çok örnek yapmak adına JSONPlaceholder sitesine gidelim. Burada bir önceki yazımızda GET metodunu kullanarak sahte verileri çekmiştik. Şimdi ise burada sahte veriler oluşturalım. Sayfaya buradaki link üzerinden erişebilirsiniz.

Bu sayfada yer alan /posts alanına sahte bir veri eklemesi yapalım. Oluşturmaya çalışacağımız veri oluşacak ancak sayfaya yansımayacaktır. Bu işlemi Postman’de aşağıdaki gibi yapabiliriz:

İlk olarak “Body” alanına oluşturacağımız verileri yazdık. Bu işlemin ardından “Headers” alanını düzenleyip isteğimizi gönderelim.

Yukarıda da gördüğümüz gibi oluşturmak istediğimiz sahte veri oluşturuldu ve sonuç olarak ekranımıza yansıdı.

Yazımızın son bölümünde FakeRESTApi sayfasında yer alan post isteklerini deneyelim. Bu sayfaya buradaki linkten erişebilirsiniz.

Burada ilk olarak aktivite oluşturmayı deneyelim. Sayfayı incelediğimizde aktivite oluşturma isteğini görüyoruz.

Yukarıdaki görsel de de görüldüğü gibi isteğin “Body” alanında değerler göndermemiz gerekiyor. Aynı zamanda “Headers” alanında “Accept” ve “Content-Type” değerler “application/json” olmalıdır. Bu işlemi Postman’de aşağıdaki gibi gerçekleştirebiliriz:

Body” alanına istediğimi değerleri yazdıktan sonra “Headers” alanını düzenleyelim ve isteğimizi gönderelim.

Görselde de gördüğümüz gibi post isteğimiz “200 OK” ile sonuçlandı. Bu istek ile Futbol Maçı adında 05-05-2022 tarihine kadar yapılması gereken ve tamamlanmamış bir aktivite tanımladık.

Sayfada biraz daha ilerlediğimizde “Authors” alanını görüyoruz. Burada post metodunu kullanarak bir yazar oluşturalım.

Görseli incelediğimizde bir önceki örnekte olduğu gibi yine “Body” alanında değerler göndermemiz gerekiyor. Bu işlemi Postman’de aşağıdaki gibi gerçekleştirebiliriz:

Son olarak post metodu ile kitap tanımlaması yapalım.

Örnek isteği incelediğimizde “Body” kısmında göndermemiz gereken değerleri görüyoruz. Bu değerleri ve “Headers” alanını düzenledikten sonra isteğimizi gönderebiliriz. Beklentimiz “Status” değerinin “200 OK” olmasıdır. Bu işlemi Postman’de aşağıdaki gibi gerçekleştirelim:

Görselde de görüldüğü gibi post çağrımız başarı ile sonuçlandı.

Bu yazımızda sizlere Postman’de post sorgusunun nasıl kullanabileceğimizden ve örneklerinden bahsettim. İleri ki yazılarımızda daha çok GET ve POST metotlarını içeren örnekleri inceleyeceğiz. Bir sonraki yazıda Postman’den bahsetmeye devam edeceğim. Bir sonraki yazıya buradan erişebilirsiniz.

PSTMNKP0B00B1O2FIL
Postman’de Get Metodu

Bu yazıda sizlere Postman’de GET metodunun ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından örnekleriyle bahsedeceğim. İlk olarak Postman’in ne olduğunu tekrar hatırlayalım.

Postman, yazılımcıların ya da yazılım test mühendislerinin API’leri tasarlamasına, oluşturmasına ve test etmesine olanak sağlayan bir uygulamadır.

Get metodu ise Postman’de testlerimizi gerçekleştirirken kullanabileceğimiz metotlardan biridir. Get metodunu kullanarak sunucu üzerinden istediğimiz parametreye bağlı veri ya da verileri çekebiliriz.

Postman uygulamasını ilk açtığımızda aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza gelebilir:

Postman Uygulaması Giriş Ekranı

Postman ile isteklerimizi iletebilmemiz için ilk önce bir çalışma alanı(workspace) oluşturmamız gerekir. Bunun için yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi “Workspaces” alanına tıklanır ve ardından ekrana gelen küçük pencerede “Create Workspace” denilir.

Workspace Oluşturma

Ekrana gelen yukarıdaki pencere doldurulur. Summary kısmi isteğe bağlıdır. Görünürlük ayarları tek kişi ya da takım olarak çalışmak istediğinize göre değişiklik gösterir. Ben tek başına çalışacağımdan “Personal” seçeneğini seçtim.

Bu işlemlerin ardından çalışma alanı(workspace) oluşturulmuş olur. Oluşturduğumuz bu çalışma alanı içerisine koleksiyon oluşturmamız gerekir. Göndereceğimiz istekler bu koleksiyon altında yer alır. Koleksiyon oluşturmak için Postman uygulamasının sol tarafında bulunan alandan “+” simgesine basabiliriz.

Eğer daha önce koleksiyon oluşturmadıysanız ekranın sol tarafında “Create collection” ifadesini görebilirsiniz. Bu tuşa basarak da koleksiyon oluşturabilirsiniz.

Koleksiyon Ekleme

İstek gönderebilmek için son olarak koleksiyonlar altında istekler oluşturmamız gerekir. Bunun için koleksiyon ismindeki üç noktaya tıklayarak “Add Request” dememiz gerekir. Eğer ilk defa istek oluşturuyorsak koleksiyon altında “Add Request” ifadesini görebiliriz. Buraya tıklayarak da istek oluşturabiliriz.

İstek Ekleme

Oluşturduğumuz bu koleksiyonların isimlerini değiştirmek mümkündür. Bunun için koleksiyon ismine tıkladıktan sonra sağ tarafa gelen pencerede koleksiyon ismini düzenleyebiliriz.

Add request” dedikten sonra otomatik olarak bir GET metodunu içeren bir istek tanımlanır. Ekranın sol tarafında bu istek değiştirebilir. Ayrıca bu alanda göndereceğimiz istek detaylarını barından alanlarda mevcuttur.

Postman’de GET isteği

Yukarıdaki görselde gördüğümüz alanları birer birer inceleyelim. Görselde GET metodunun seçili olduğu alan, isteğimizi hangi metot ile göndermek istediğimizi seçtiğimiz alandır. Bu alana tıklandığında diğer metotları görmek mümkündür.

Enter request URL” yazan alan isteği göndereceğimiz URL bilgisinin yazılacağı alandır.

Params” alanı isteğin barındırması gereken parametleri içeren alandır.

Headers” alanı istek içerisinde gitmesi gereken değerler var ise kullanılan alandır.

Pre-request Script” alanı istek gönderilmeden önce çalıştırılmasını istediğimiz scriptler var ise kullanılan alandır.

Tests” alanı istek gönderildikten sonra çalıştırılmasını istediğimiz scriptler var ise kullanılan alandır.

Body” alanı istek içerisinde gitmesi gereken değerler var ise kullanılan alandır.

Send tuşuna basıldığında istek gönderilir. İstek başarılı ise 200’lü bir kod geri döner ve istek içerisinde istediğimiz veriler karşımıza gelir. Eğer istek başarısız ise hata kodu döner.

Postman’de yaptığımız her isteği kaydetmemiz gerekir. Aksi taktirde hazırladığımız ve kullandığımız istekler kaybolur. Bunun için görselde de görülen Save tuşu kullanılmalıdır.

Buraya kadar yaptıklarımızda Postman’in arayüzünü kısaca tanımış olduk. Şimdi ise postman ile istekler gönderelim.

İlk olarak restful-booker sitesindeki otel rezarvasyon uygulamasına istek atalım. Bu istekler ve metotlar hakkında daha fazla detayı buradaki api dökümantasyon linkinden erişebilirsiniz.

Dökümantasyona göz attığımızda PUT ve DELETE işlemleri için token oluşturmamız gerektiğini görüyoruz. Bu yazımızda bu metotları kullanmayacağımız için token oluşturmadan devam edelim. Bizim bu yazımızdaki amacımız var olan veriyi çekebilmektir.

Dökümanda biraz daha aşağılara indiğimizde “Booking – GetBookingIds” alanını görürüz. Burada var olan rezarvasyonların id’lerini alabiliriz.

Bu istek için kullanmamız gereken URL’i yukarıda görebiliriz. Bu URL ile birlikte kullanılabilecek opsiyonel parametrelerin neler olduğunu da yukarıdaki görselden inceleyebiliriz.

Bu isteği Postman’de aşağıdaki gibi hazırlayabiliriz:

Herhangi bir parametre göndermediğimizde URL’i yazmamız yeterli oldu. Send tuşuna bastığımızda aşağıdaki gibi bir cevap alırız:

Görselin sağ üst köşesinde görebileceğimiz üzere isteğimiz “200 OK” yani başarılı bir şekilde sonuçlanmış ve karşımıza rezervasyon id’leri getirilmiştir. Eğer ki dökümantasyonda gördüğümüz gibi opsiyonel parametreler ile isteğimizi yenilersek aşağıdaki gibi bir sonuç elde ederiz:

Görselde de gördüğümüz gibi gönderdiğimiz istekte firstname ve lastname adında iki parametre ekledik ve var olan bir kişinin oluşturmuş olduğunu rezervasyonun id’sine eriştik.

Şimdi ise bir rezervasyon id’sini kullanarak var olan bir rezervasyonu çağıralım. Bunun için dökümantasyon’da “Booking – GetBooking” alanına gelelim.

Görselden de görebileceğimiz gibi bu istek için “Header” alanına bir değer göndermemiz gerekiyor. Varsayılan olarak “application/json” gönderelim. Aynı zamanda rezervasyon bilgisine erişmek istediğimiz id parametresini eklememiz gerekiyor. Bu isteği Postman’de aşağıdaki gibi gönderebiliriz.

Yukarıdaki görsellere baktığımızda ilk olarak “Headers” alanına “accept: application/json” yazdık. Ardından dökümantasyonda verilen URL’i yapıştırdık. URL’de değişken tanımlandığından Params alanına otomatik olarak gelir. Query ve Path parametreleri birbirinden farklıdır. Bu konuya ileriki yazılarımızda değineceğiz. İlgili değerleri yazdıktan sonra isteğimizi gönderdik ve görselde de görüldüğü gibi rezervasyon bilgisine eriştik. İsterseniz sizde bu alanda başka id’ler ile istekler gönderebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu id’lerin tanımlı olmasıdır.

Get metodunu kullanabileceğimiz başka bir api dokümantasyonuna geçelim. Bu dokümantasyona buradaki linkten erişebilirsiniz.

İnceleyeceğimiz site genderapi adında isme göre cinsiyet bulan bir web sitesidir. Burada dokümantasyona baktığımızda isme göre cinsiyetleri çekmek istediğimizde api anahtarına ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu api anahtarına erişebilmek için siteye üye olmamız gereklidir

Api anahtarını elde ettikten sonra isteğimizi göndermek için tekrar dokümantasyona bakalım.

Görselde de gördüğümüz gibi iki parametreye ihtiyacımız var. Bunlar api anahtarı ve isim parametreleridir. Bu isteği postman’de aşağıdaki gibi gönderebiliriz.

Bu isteği gönderdiğimizde aşağıdaki gibi bir cevap alırız:

Cevabı incelediğimizde kullandığımız kredi, toplam isim sayısı, ismin en çok kullanıldığı ülke ve kalan kredi gibi bilgileri görebiliriz.

Yukarıdaki isteğe benzer bir istekle çoklu isim araması da gerçekleştirebiliriz. Dökümantasyon’da “Çoklu İsim Sorgusu” alanına geldiğimiz göndermemiz gereken isteğin detaylarını görebiliriz.

Bu isteği Postman’de aşağıdaki gibi gönderebiliriz:

Bu isteğin sonucunda elde edeceğimiz cevap aşağıdaki gibidir:

Bu yazımızda son olarak JSONPlaceholder websitesinde yer alan sahte verileri çekmek için GET metodunu kullanalım. Bu siteye buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

Siteye girdiğimiz kullanmamız gereken URL ve kaynakları görebiliriz. Burada ilk olarak kaynaklar altındaki /posts alanında var olan userId’si 10 olan kişinin attığı postları çekelim. Bu isteği Postman’de aşağıdaki gibi gönderebiliriz:

Bu istek sonucunda gelen cevap aşağıdaki gibi olur:

userId’si 10 olan kişinin attığı birden fazla post olduğundan hepsi ekranımıza geldi. Eğer ki sadece post id’si 91 olan post gelsin istersek Postman’de parametre alanına bu parametreyi ekleyerek tekrar istek gönderebiliriz. Örnek olarak:

Yazımızı daha fazla uzatmadan son olarak kaynaklar altındaki /photos alanından albumId’si 5 ve fotoğraf id’si 217 olan fotoğrafı çekelim. Bu istek postman’de aşağıdaki gibi gönderilebilir:

Bu yazımızda sizlere postman’de GET metodunun nasıl kullanılabileceğinden ve örneklerinden bahsettim. Bir sonraki yazımızda postman’de post metodunun nasıl kullanılabileceğinden ve örneklerinden bahsedeceğim. Bir sonraki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

PSTMN5BZ9JKU6YZY4X
Api Yaşam Döngüsü Nedir Ve Http Metotları Nelerdir?

Postman Nedir?

Postman, yazılımcıların ya da yazılım test mühendislerinin API(Application Programming Interface/ Uygulama Programlama Arayüzü)’leri tasarlamasına, oluşturmasına ve test etmesine olanak sağlayan bir uygulamadır. Basit kullanıcı arayüzü sayesinde sayesinde API yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmeyi kolaylaştırır. Kullanıcı arayüzünün basit olması sayesinde daha iyi API’ler daha hızlı bir şekilde oluşturulabilir.

Postman sayesinde hem kendi yaptığımız hem de başkaları tarafından yapılan API’leri test edebiliriz. Bu uygulama sayesinde basit veya karmaşık http metotları oluşturabilir, kaydedebilir ve gelen yanıtları inceleyebiliriz. Postman uygulamasına erişmek için buradaki linke gidebiliriz.

API Yaşam Döngüsü  

API Yaşam Döngüsü

API, birçok yazılım bileşen ve sistemlerinin bir arada çalışmasına, birbirleri arasında iletişim ve etkileşim sağlamasına olanak sağlayan bir yazılımdır. API’leri günlük hayatımızda internette gezerken pek çok yerde kullanmamız mümkündür. Örneğin Google takvim, Google hava durumu ya da herhangi bir sitede Facebook ve Google gibi hesaplarla oturum açma işlemi.

API’lerde birer yazılım olduklarından yaşam döngülerine sahiptirler. API yaşam döngüsü 5 aşamadan oluşur. Bunlar planlama, geliştirme, test, dağıtım ve kullanımdan kaldırmadır.

Planlama

Diğer tüm yazılım geliştirme aşamalarından olduğu gibi API geliştirme süreci de planlama aşaması ile başlar. Bu aşamada geliştirme ekibi API’nin hangi hizmetleri gerçekleştirmesini ve yeteneklerinin neler olması gerektiğini belirler. Geliştirme için iş ihtiyaçları kararlaştırıldıktan sonra işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler belirlenir.

Geliştirme

Planlama aşamasında gereksinimleri belirlenen API, bu aşamada gereksinimlere bağlı kalınarak geliştirilir. API’ler PHP, Java, C# ve Python gibi programlama dilleri kullanılarak yazılabilir.

API’ler tek bir kişi tarafından geliştirilebileceği gibi ekip olarak da geliştirilebilir. Ekip ile birlikte geliştirme yapmak kodlama ve test aşaması gibi birçok noktada işleri kolaylaştırmayı sağlar. Ekip olarak API geliştirildiğinde ekip içerisindeki paydaşlar API kodu, dökümantasyon ve test dosyaları gibi kaynaklara sıkıntısız erişebiliyor olmalıdır.

Test

Yazılımcılar ve yazılım test uzmanları geliştirilen API’nin işlevsel ve performans sorunlarını içermediğini kapsamlı testler gerçekleştirerek kontrol etmeleri gerekir. Yazılım test uzmanları geliştirilen API’nin testi sırasında karşılaştıkları hataların çözülmesi için yazılım geliştiricileri ile iletişime geçmeli ve çözülen hata için doğrulama amaçlı tekrar test etmeleri gerekmektedir.

Test aşamasında koşulan işlevsel testler, geliştirilen yazılımdaki her bir özelliğin veya fonksiyonun planlama aşamasında belirlendiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Performans testleri ise API’nin yük altında, düzensiz trafik ve öngörülemeyen yüklenme koşullarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için koşulur. Bu testlerin ardından kabul testleri ile uygulamanın uçtan uca gerçekleştirebildiği fonksiyonlara odaklanıp, API’nin beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Böylece API’nin son kalitesine dair güven oluşturulmuş olur.

Dağıtım

API’ler beklenen amaca uygun ve güvenli olduğunda dağıtıma hazırdır. Tamamlanmış API’lerin kullanıcıların keşfetmesi ve kullanması için güvenli bir ortama dağıtımı gerçekleştirilir. Yüksek kaliteli API’ler için dağıtımdan sonra API’ler izlenmelidir.

Kullanımdan Kaldırma

Yazılım geliştiriciler, yazılımların kalitelerini ve iş değerlerini artırmak için zaman içinde yazılımı genişletebilir veya güncelleyebilirler. Ancak zaman geçtikçe yazılım ekipleri eski API’leri ya da API sürümlerini kullanımdan kaldırırlar. Bu durum API yaşam döngüsündeki doğal bir aşamadır. Böylece yazılım ekiplerini destekleyen kaynakları boşa harcamamış olurlar.

API’lerin eski sürümlerinden yeni sürümlerine geçiş yapılırken bu geçiş yolunun özenle planlanması gerekir. API’nin günlük kullanımları önemli ölçüde etkilemeden durdurmak için yazılım geliştirme ekiplerinin kullanım ömrü planı hazırlaması gereklidir.

Buraya kadar Postman’den ve Postmanin her aşamasını kolaylaştırdığı API yaşam döngüsünden bahsettik. Postman’den bahsederken basit veya karmaşık http metotları oluşturabileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi ise HTTP metotlarından bahsedelim.

HTTP METOTLARI

HTTP, bir veri transfer metodudur. Sunucuya gönderilen tüm HTTP metotlarına karşılık sunucu tarafından belirli kodlar ile cevap dönülür. Bu cevaba “HTTP Response” denir. Bu HTTP metotları sayesinde uygulamanın arayüzü ve önyüzü etkileşim kurup veri transferi gerçekleştirebilir.

Başlıca HTTP metotları GET, POST, PUT, PATCH ve DELETE’dir.

GET Metodu

GET metodu, sunucuda var olan bir bilgiyi okumak için kullanılan bir metottur. SQL’deki “Select” komutuna benzetebiliriz. Bu metot ile herhangi bir değişiklik gerçekleştiremeyiz.

POST Metodu

POST metodu, sunucuda bir şey oluşturmak için kullanılan metottur. Bu metot SQL’deki “Create” komutuna benzetebiliriz. Örneğin bu metot ile sunucuya müşteri bilgilerini gönderip bir müşteri oluşturabiliriz.

PUT Metodu

PUT metodu ile sunucuda var olan bir bilgiyi, bu metot ile gönderilen bilgi ile değiştirebilir veya güncelleyebiliriz. Eğer bilgi sunucuda yok ise bu metot ile oluşturulur.

DELETE Metodu

DELETE metodu ile sunucu üzerinde var olan bir bilginin silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Örneğin sunucuda var olan müşteriyi DELETE metodu ile silebiliriz.

PATCH Metodu

PATCH metodu ile sunucu üzerinde var olan verinin kısmi bilgilerini güncellemek için kullanılır. Örneğin sunucuda var olan müşterinin e-posta adresini güncellemek istersek PATCH metodunu kullanabiliriz.

Bu metotların dışında kullanılan HTTP metotları mevcuttur. Ancak onlara bu yazımızda değinmeyeceğiz. Bu metotlar ile sunucuya bir istek gönderildiğinde sunucu tarafından bize bir cevap dönülür. Şimdi ise sunucudan gelebilecek cevaplara göz atalım.

Cevap Kodları

Uygulama arayüzünü test ederken kullandığımız bu HTTP metotlarına sunucu tarafından dönülen cevaplar ile gönderdiğimiz isteklerin sonuçlarını inceleyebilir ve test senaryolarımızı ilerletebiliriz. Gönderdiğimiz her bir isteğe karşılık sunucu bize aşağıdaki tabloda yer alan cevap kodlarına benzer cevaplar döner. Her bir cevap kodunun bir anlamı vardır.

KodTürüAnlamı
1XXBilgiİsteğin sunucu tarafından alındığını ve sürecin devam ettiğini belirtir.
2XXBaşarılıİstek başarıyla alındı ve kabul edildi.
3XXYönlendirmeİsteğin tamamlanabilmesi için daha fazla işlem yapılması gerektiğini belirtir.
4XXİstemci Hatasıİstek hatalı söz dizimi içerdiğinden yerine getirilemiyor.
5XXSunucu HatasıSunucu geçerli olan isteği yerine getiremiyor.

Tabloda verilen her bir kod grubunun içerisindeki hata kodlarının kendine özgü bir açıklaması mevcuttur. Bu yazıda genel olarak hata kod gruplarının ne ifade ettiğinden bahsetmek için yukarıdaki gibi bir tablo oluşturduk.

Bir sonraki yazımızda Postman’den bahsetmeye devam edeceğiz. Buraya tıklayarak sonraki yazımıza gidebilirsiniz.

PSTMN59GQL76605085